USG

Badanie usg to jedno z najczęściej wykonywanych badań obrazowych. Pozwala na wykrycie wielu stanów chorobowych. Może być wielokrotnie wykonywane ze względu na brak szkodliwego działania wykorzystywanych w nim fal ultradźwiękowych. Badanie to umożliwia ocenę fizjologiczną narządów i ich patologię: przerost, obecność zmian łagodnych jak i nowotworowych. Jest jednym z ważniejszych badań radiologicznych, w oparciu o które podejmowane są decyzje co do dalszego postępowania: leczenia lub obserwacji.

USG

Title:

Description:

USG

Badanie usg wykorzystywane jest coraz szerzej do skriningu nowotworów piersi. Umożliwia wykrycie małych niepalpacyjnych tzn. nie wyczuwalnych w dotyku guzów, szczególnie u młodych kobiet o gruczołowej budowie piersi.
BEFORE
AFTER

Regularne badania obrazowe pozwalają na wcześniejsze rozpoznanie raka piersi czy zmian przednowotworowych. Celem tych badań jest wykrycie choroby przed wystąpieniem objawów klinicznych raka piersi takich jak:

 • guz w obrębie gruczołu piersiowego

 • wciągnięcie skóry lub brodawki

 • zmiana wielkości lub kształtu piersi

 • zmiany skórne wokół brodawki

 • wyciek z brodawki (zwłaszcza krwisty)

 • zaczerwienienie i zgrubienie skóry („skórka pomarańczowa”)

 • powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym

 • poszerzenie żył skóry piersi

 • owrzodzenie skóry piersiWykonaj badanie USG ze względu na:


Najbardziej wnikliwe badanie lekarskie czy cykliczna samokontrola piersi przez pacjenta nie jest w stanie zastąpić prawidłowo wykonanego badania ultrasonograficznego.

U około 15% – 25% chorych guz może nie być wyczuwalny.

Wykrycie raka piersi w jak najniższym stadium zaawansowania zwiększa szanse na wyleczenie.
Badanie usg piersi powinno być wykonywane:

 • u pacjentów po przebytym leczeniu raka piersi lub narządu rodnego,

 • obciążonych mutacją genu BRCA 1, BRCA 2 / wzrost zachorowania na rak piersi o 80 % / i innych: PALB2, CHEK2,

 • obciążonych rodzinnym wywiadem zachorowania na raka piersi lub narządu rodnego / rak piersi u matki, siostry, córki /,

 • z obecną zdiagnozowaną atypią lub innymi zmianami łagodonymi piersi: torbiele, gruczolakowłókniaki,

 • u kobiet bezdzietnych lub takich które urodziły pierwsze dziecko po 30 roku życia,

 • u kobiet po opearcjach powiększenia piersi ze względów estetycznych,

 • u pacjentek z wyciekiem treści z brodawek sutkowych,

 • w każdym innym przypadku gdy podczas samokontroli zostały przez pacjentkę zdiagnozowane zmiany, które wcześniej nie były przez nią wyczuwalne.

Zalecamy kontrolawać się:

 • co dwa lata w przypadku braku zmian w badaniu usg BI-RADS 1,

 • co rok w przypadku zmian łagodnych BI-RADS 2 ( tłuszczak, torbiel prosta, gruczolakowłókniak, hamartoma, poszerzenie przewodów mlecznych),

 • co 6 miesięcy w przypadku zmian BI-RADS3 ( torbiel złożone, asymetryczne zagęszczenia miąższu, dobrze odgraniczone guzki ),

 • w przypadku zmian BI-RADS 4 ( zmiana podejrzana ) i BI-RADS 5 ( zmiana o wysokim prawdopodobieństwie nowotworu ) wskazana jest pilna biopsja.

Skala BI-RADS opracowana została przez Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne. Jest to klasyfikacja zmian widocznych w badaniu USG, mammografii czy MRI. Definiuje kategorie końcowej oceny z przypisanym algorytmem postępowania dla lekarzy oraz zaleceniami dla pacjentów: obserwację, wcześniejszą kontrolę lub kieruje na biopsję w celu weryfikacji zmiany w badaniu histopatologicznym.
Jesteśmy obecni

Chirurgia_onkologiczna_logo

Jesteśmy obecni